Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

BLOGUE DO MINHO

Espaço de informação e divulgação da História, Arte, Cultura, Usos e Costumes das gentes do Minho e Galiza

BLOGUE DO MINHO

Espaço de informação e divulgação da História, Arte, Cultura, Usos e Costumes das gentes do Minho e Galiza

БРАГА ВІДПРАВЛЯЄ В УКРАЇНУ ТРИ КАРЕТИ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ

Три карети швидкої допомоги вирушили цього вівторка з Браги в Україну, в результаті кампанії солідарності Асоціації українських соціально-культурних центрів «Лусо». Ініціатива, яка мала підтримку муніципалітету Браги, закликала громадянське суспільство, компанії та різні організації Браги продемонструвати свою солідарність з українським народом за допомогою кампанії зі збору коштів.
Ця ініціатива, яка також мала підтримку Бразької бізнес-асоціації, Парафіяльної ради Максиміноса, Се та Сівідаде, Санта-Каса-да-Мізерікордія-де-Брага та Асоціації Асас, породила «величезний ланцюг солідарності», придбавши четверту машину швидкої допомоги, «щоб допомогти врятувати життя», пояснив Абраан Велозу. президент УПЕ - Асоціація Лусо-Український Соціально-Культурний Центр.
Карети швидкої допомоги виїхали з пожежної частини Браги в бік Польщі, транспортування якої забезпечувала іспанська компанія. Згодом дві машини будуть перевезені до Чернігова та одна до Бахмута, у міжнародній місії, в якій бере участь пожежник Бразької саперної роти Педро Карвальо.
Мер Браги був присутній при виїзді машин швидкої допомоги, заявивши, що це "ще одне свідчення підтримки Браги України" і "чітка демонстрація духу солідарності народу Браги". «Хоча ситуація в секторі Газа з часом збігатиметься в медійному плані, важливо підкреслити, що питання України дуже далеке від вирішення. Незалежно від того, що станеться з точки зору військового конфлікту, все одно є багато гуманітарної підтримки, яка має бути спрямована в Україну», – сказав Рікардо Ріо на церемонії, на якій також були присутні депутати Альтіно Бесса та Карла Сепульведа, а також кілька організацій та меценатів, які зробили свій внесок у цю кампанію.
Нагадавши, що Брага «була дружнім містом» України і що з історичних причин вона пов'язана з українським народом, Рікардо Ріо підкреслив, що місто, яке «мало можливість мобілізувати багато ресурсів, щоб допомогти не лише Івано-Франківську, який є нашим містом-побратимом, але й іншим українським громадам та громадянам, які переїхали до нашої країни».

CMB07112023SERGIOFREITAS0220625.jpg

CMB07112023SERGIOFREITAS0220633.jpg

BRAGA ENVIA TRÊS AMBULÂNCIAS PARA A UCRÂNIA

Três ambulâncias partiram esta Terça-feira de Braga para a Ucrânia, em resultado da campanha de solidariedade da UPE- Associação Centro Social e Cultural Luso Ucraniano. A iniciativa, que contou com o apoio do Município de Braga, desafiou a sociedade civil Bracarense, empresas e diversas entidades a demonstrarem a sua solidariedade para com o povo ucraniano, através de uma campanha de angariação de fundos.

CMB07112023SERGIOFREITAS0220625.jpg

Esta iniciativa, que contou também com o apoio da Associação Empresarial de Braga, a Junta de Freguesia de Maximinos, Sé e Cividade, a Santa Casa da Misericórdia de Braga e a Associação Asas, deu origem a uma “enorme cadeia de solidariedade”, estando prevista a aquisição de uma quarta ambulância “para ajudar a salvar vidas”, explicou Abraão Veloso, presidente da UPE- Associação Centro Social e Cultural Luso Ucraniano.

As ambulâncias saíram do Quartel dos Bombeiros Sapadores de Braga em direcção à Polónia, cujo transporte foi assegurado por uma empresa espanhola. Posteriormente, duas viaturas serão transportadas para Chernihiv e uma para Bakhmut, numa missão internacional na qual participa Pedro Carvalho, bombeiro da Companhia de Sapadores de Braga.

O presidente da Câmara Municipal de Braga marcou presença na partida das ambulâncias, referindo que este é “mais um testemunho do apoio de Braga à Ucrânia” e uma “clara demonstração do espírito solidário do povo Bracarense”. “Embora a situação na Faixa de Gaza acabe por se sobrepor em termos mediáticos, é importante salientar que a questão da Ucrânia está muito longe de ser resolvida. Independentemente do que venha a acontecer em termos de conflito militar, há ainda muito apoio humanitário que importa canalizar para a Ucrânia”, referiu Ricardo Rio, na cerimónia que contou também com a presença dos vereadores Altino Bessa e Carla Sepúlveda, assim como diversas entidades e mecenas que contribuíram para esta campanha.

Lembrando que Braga “tem sido uma cidade amiga” da Ucrânia e que por razões históricas está ligada ao povo ucraniano, Ricardo Rio destacou que a Cidade que “tem tido a capacidade de mobilizar muitos recursos para ajudar não apenas a Ivano-Frankivsk - que é nossa cidade irmã -, mas também outras comunidades e cidadãos ucranianos que se deslocaram para o nosso país”.

CMB07112023SERGIOFREITAS0220623.jpg

CMB07112023SERGIOFREITAS0220628.jpg

CMB07112023SERGIOFREITAS0220632.jpg

CMB07112023SERGIOFREITAS0220633.jpg

ВІАНА ДУ КАШТЕЛУ СПРИЯЄ ВИКЛАДАННЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПРИЯННЯ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОГУ

Проект «Viana Welcomes», який підтримується муніципалітетом Віана-ду-Каштелу та фінансується Фондом притулку, міграції та інтеграції (AMIF), сьогодні розпочинає Семінар з іноземної мови – української, спрямований на всіх португальців, зацікавлених у вивченні та/або вдосконаленні цієї мови.

Capturarvcast (1).JPG

Цей воркшоп проходить з 16 жовтня по 16 грудня, триває 32 години, є неформальним, несертифікованим та безкоштовним. Сесії проводяться громадянином цієї рідної мови і мають на меті підвищити обізнаність громадськості про міжкультурний діалог.

Щоб гарантувати реєстрацію або отримати додаткову інформацію, необхідно звернутися за електронною адресою: mediadores@cm-viana-castelo.pt.

У рамках місцевої політики щодо прийому та інтеграції мігрантів муніципалітет Віана-ду-Каштелу розробляє комплекс заходів, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості та міжкультурності.

Нагадаємо, що у 2018 році муніципалітет Віана-ду-Каштелу створив Муніципальний план інтеграції мігрантів (PMIM) на 2018-2020 роки як спосіб оцінки та підвищення обізнаності громади щодо цієї теми, з метою привітання та інтеграції, сприяння взаємодії культур.

Згідно з муніципальним планом, муніципалітет Віана-ду-Каштелу вітає відносно значну кількість громадян третіх країн, які, завдяки різноманітності націй, які вони представляють, і, як наслідок, культурному розмаїттю, починаючи з першого десятиліття цього століття, розробляють політику прийому, спрямовану на це населення.

ПМІМ спрямований на виконання загальних стратегічних цілей у тринадцяти сферах втручання, але стратегічний вимір плану зосереджений на сферах «Сприйняття та інтеграція», «Ринок праці та підприємництво», «Культура», «Громадянство та громадянська участь», оскільки вважається, що саме вони є сферами, які найбільше сприяють соціальній згуртованості, міжкультурному діалогу та відчуттю приналежності.  має важливе значення для гарантування людської гідності та є основоположним для ефективної реалізації політики прийому та інтеграції народжених у третіх країнах (ТПН).

Призводять до підвищення рівня працевлаштування громадян ДНЯЗ; підвищити рівень знань та володіння португальською мовою; створення умов для підвищення кваліфікації та розбудови потенціалу, сприяння набуттю нових навичок, а також поглиблення і зміцнення відносин між громадянами ДНЯЗ і приймаючою громадою також є цілями цього Плану.

VIANA DO CASTELO PROMOVE O ENSINO DO UCRANIANO PARA FACILITAR O DIÁLOGO INTERCULTURAL

O Projeto “Viana Acolhe”, promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e financiado pelo Fundo para o Asilo Migração e Integração (FAMI), dá hoje início à Oficina de Língua Estrangeira - Ucraniano, direcionada a todos os portugueses interessados em aprender e/ou aperfeiçoar este idioma.

Capturarvcast (1).JPG

Esta oficina acontece de 16 de outubro a 16 de dezembro, tem duração de 32 horas, reveste-se de caráter informal, não é certificada e é gratuita. As sessões são orientadas por um cidadão desta língua materna e têm por objetivo sensibilizar a opinião pública para o diálogo intercultural.

Para garantir a sua inscrição ou obter mais informações, deve contatar o email: mediadores@cm-viana-castelo.pt.

No âmbito das políticas locais de acolhimento e integração de migrantes, o Município de Viana do Castelo tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades com vista à promoção da coesão social e interculturalidade.

Recorde-se que, em 2018, a Câmara Municipal de Viana do Castelo criou um Plano Municipal para a Integração dos Migrantes (PMIM) 2018-2020 como forma de valorizar e consciencializar a comunidade para este tema, com o objetivo de acolher e integrar, promovendo a interação de culturas.

De acordo com o Plano Municipal, o concelho de Viana do Castelo acolhe um número relativamente expressivo de nacionais de países terceiros que, pela diversidade de nações que representam e consequente diversidade cultural, desde a primeira década deste século, tem vindo a desenvolver uma política de acolhimento direcionada a esta população.

O PMIM está orientado para dar resposta a objetivos estratégicos gerais para treze áreas de intervenção, mas a dimensão estratégica do plano centra-se nas áreas “Acolhimento e Integração”, “Mercado de Trabalho e Empreendedorismo”, “Cultura”, “Cidadania e Participação Cívica”, por se considerar que são as áreas que mais contribuem para o fomento da coesão social, do diálogo intercultural e do sentimento de pertença, essenciais para garantir a dignidade humana e fundamentais para a concretização efetiva das políticas de acolhimento e integração dos cidadãos Nascidos em Países Terceiros (NPT).

Conduzir ao aumento da taxa de empregabilidade dos cidadãos NPT; incrementar os níveis de conhecimento e o domínio da língua portuguesa; criar condições para o aumento da formação e capacitação, promover a aquisição de novas competências, assim como potenciar e reforçar relações dos cidadãos NPT com a comunidade de acolhimento, são também propósitos deste Plano.

FAMALICÃO: OPEN DAY SER UCRÂNIA ACONTECE ESTE SÁBADO NO PARQUE DA DEVESA

Este sábado, o Parque da Devesa vai acolher o “Open Day Ser Ucrânia”, evento aberto à comunidade que terá lugar a partir das 16h00 no espaço dos serviços educativos.

A esta hora será inaugurada a exposição de fotografias “Arte’ID Ucrânia/A Casa ao Lado”, uma mostra de imagens captadas durante as ações desenvolvidas juntamente com cidadãos ucranianos durante a pintura do mural patente no Parque de Sinçães, que explana artisticamente a forma como Vila Nova de Famalicão está a acolher os cidadãos ucranianos deslocados do país, em virtude do conflito bélico existente.

A exposição fotográfica tem entrada livre e ficará patente até dia 30 de setembro.

Para além desta atividade, está ainda prevista a realização de uma oficina de criação artística pela Ondamarela, com início às 17h00, que dará o pontapé de saída para o desenvolvimento de um espetáculo comunitário orientado por esta estrutura artística.

A participação no espetáculo está aberta a toda a comunidade, e tem estreia marcada para dia 16 de dezembro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

Refira –se que o “Open Day Ser Ucrânia” é um evento inserido no projeto “Ser Ucrânia – Serviço Especial aos Refugiados”, financiado pelo Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 da União Europeia.

Capturarucr (4).JPG

БАРСЕЛОС СПРИЯВ ЗУСТРІЧІ УКРАЇНЦІВ

Музика, танці, поезія, живопис, фотографія і багато братання ознаменували вчора Зустріч українців, яка відбулася в Муніципальному павільйоні міського парку Барселос.

Capturaru1 (3).JPG

Зустріч, організована муніципалітетом в рамках заявки на проект AMIF «Фонд притулку, міграції та інтеграції», зібрала сотні українців з різних муніципалітетів у різних регіонах країни.

Під час сесії радник Соціальної дії Антоніу Рібейру високо оцінив мужність українського народу та присутність представників різних регіонів країни: «Ваша присутність є свідченням сили та єдиного духу української громади в Португалії. Кожен з вас приносить з собою життєвий урок. Багато хто стикався з ситуаціями конфліктів і нестабільності і прийняв важке рішення залишити позаду все, що вони знали. Ця мужність справді гідна захоплення», – сказав Антоніу Рібейро.

Спочатку планувалося провести на відкритому повітрі, в Міському парку, через несприятливі погодні умови його перенесли в інтер'єр Муніципального павільйону, де проходили всі заходи.

Програма, підготовлена спільно з Асоціацією «Сомос Україна», мала виступ класної групи «Естреліняс» Танцювальної школи Асоціації жителів Кінта-да-Каррейра; інтерпретація української музики Музичною консерваторією Барселос: Вокальний ансамбль, з професором Олександрою Степанською; музичний момент Наталії Степанської, з фортепіанним акомпанементом Олександри Степанської. Також був час побачити виступ групи Rayvan, декламацію вірша Бікової Валентини, на честь української мови, за яким послідував виступ Magnificent Sharing Group, Асоціації іммігрантів Póvoa de Varzim і Vila do Conde.

Зустріч завершилася вшануванням пам'яті українського бійця, через показ відео та декламацію вірша Ніни Петько, кульмінацією чого стало те, що всі заспівали Гімн України.

Ця ініціатива, яку просуває муніципалітет Барселос, має фінансування Національної програми Фонду притулку, міграції та інтеграції – FAMI 102 і спрямована на сприяння інтеграції української громади, яка прибула до нашої країни після вторгнення Росії на її територію.

Нагадаємо, що після початку цього войовничого конфлікту муніципалітет Барселос і жителі Барселони висловили підтримку і солідарність з українськими громадянами, відкривши свої двері для близько трьохсот громадян біженців.

Серед проведених заходів виділяється інтеграція та моніторинг українців, які залишаються на території Барселони, у таких сферах, як охорона здоров'я, зайнятість та освіта.

Проект FAMI 102, до якого подав заявку муніципалітет Барселос, має своєю основною метою інтеграцію української громади, соціальну згуртованість, рівні можливості та міжкультурність.

У цьому контексті варто згадати про створення Місцевого центру підтримки інтеграції мігрантів муніципалітету Барселуш, відкритого в січні 2023 року, і який працює в мерії, структурі, місія якої полягає у наданні підтримки в процесах прийому та інтеграції мігрантів, у таких сферах, як регуляризація статусу в Португалії, громадянство, возз'єднання сім'ї, житло, добровільне повернення, працевлаштування, охорона здоров'я та освіта, серед інших.

Capturaru2 (1).JPG

BARCELOS PROMOVEU ENCONTRO DE UCRANIANOS

Música, dança, poesia, pintura, fotografia e muita confraternização marcaram ontem o Encontro de Ucranianos que decorreu no Pavilhão Municipal do Parque da Cidade de Barcelos.

Capturaru2 (1).JPG

Promovido pelo Município no âmbito de uma candidatura ao projeto FAMI - Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração –, o encontro reuniu centenas de ucranianos, oriundos de diversos concelhos de várias regiões do país.

Durante a sessão, o vereador da Ação Social, António Ribeiro, fez questão de enaltecer a coragem do povo ucraniano e a presença de representantes de diferentes regiões do país: “A vossa presença é um testemunho de força e do espírito unido da comunidade ucraniana em Portugal. Cada um de vocês traz consigo uma lição de vida. Muitos enfrentaram situações de conflito e instabilidade e tomaram a difícil decisão de deixar para trás tudo o que conheciam. Essa coragem é verdadeiramente admirável”, sublinhou António Ribeiro.

Inicialmente previsto para se realizar ao ar livre, no Parque da Cidade, devido às condições climatéricas adversas foi deslocado para o interior do Pavilhão Municipal, onde decorreram todas as atividades.

O programa, preparado em articulação com a Associação “Somos Ucrânia”, contou com a atuação do Grupo Classe Estrelinhas da Escola de Dança da Associação de Moradores da Quinta da Carreira; a interpretação de música ucraniana pelo Conservatório de Música de Barcelos: Vocal Ensemble, com a Prof. Oleksandra Stepanska; um momento musical por Nataliya Stepanska, com acompanhamento ao piano por Oleksandra Stepanska. Houve ainda tempo para ver a atuação do grupo Rayvan, a declamação de um poema por Bikova Valentina, em homenagem à língua ucraniana, a que se seguiu a atuação do Grupo Partilha Magnífica, da Associação de Imigrantes da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

O Encontro terminou com uma homenagem ao combatente ucraniano, através da exibição de um vídeo e a declamação de um poema por Nina Petko, culminando com todos a cantar o Hino ucraniano.

Esta iniciativa, promovida pelo Município de Barcelos, conta com o financiamento do Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração – FAMI 102 e visa fomentar a integração da comunidade ucraniana que chegou ao nosso país, após a invasão russa do seu território.

Recorde-se que, após o início desse conflito bélico, o Município de Barcelos e os barcelenses manifestaram apoio e solidariedade para com os cidadãos ucranianos, abrindo as suas portas a cerca de trezentos cidadãos refugiados.

Das ações realizadas, destacam-se a integração e o acompanhamento dos ucranianos que permanecem no território barcelense, em áreas como a saúde, emprego e educação.

O Projeto FAMI 102, a que o Município de Barcelos se candidatou, tem como principal objetivo a integração da comunidade ucraniana, a coesão social, a igualdade de oportunidades, e a interculturalidade.

Neste contexto, sublinhe-se a criação do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes do Município de Barcelos inaugurado em janeiro de 2023, e que funciona nos Paços do Concelho, estrutura que tem como missão prestar apoio nos processos de acolhimento e integração de migrantes, em áreas como a regularização do estatuto em Portugal, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, emprego, saúde e educação, entre outros.

Capturaru1 (3).JPG

БАРСЕЛОС ПРОСУВАЄ "ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ" НАСТУПНОЇ НЕДІЛІ

Ініціатива братання і культури відбувається в міському парку. Організація закликає до присутності народу Барселони для зміцнення союзних зв'язків

Capturaru1 (2).JPG
Муніципалітет Барселос наступної неділі в міському парку пропагує «Зустріч українців», яка має на меті стати партією братання та культури, на яку також запрошуються всі барселенці.
Велика програма, підготовлена спільно з Асоціацією «Сомос Україна», і яка відбудеться з 15:00, включає виступ класної групи «Естреліняс» Танцювальної школи Асоціації жителів Кінта-да-Каррейра; інтерпретація української музики Музичною консерваторією Барселос: Вокальний ансамбль, з професором Олександрою Степанською; музичний момент Наталії Степанської, з фортепіанним акомпанементом Олександри Степанської.
Після втручання офіційних структур культурна анімаційна програма продовжується виступом групи Rayvan, декламацією та віршем Бікової Валентини, на честь української мови, а потім виступом Чудової групи обміну, Асоціації іммігрантів Póvoa de Varzim та Vila do Conde.
На території парку працюватиме простір, присвячений продажу української продукції, а також проходитимуть виставки живопису та фотографії українських художників.
Зустріч завершується вшануванням пам'яті українського учасника бойових дій через декламацію вірша Ніни Петько, кульмінацією якого є прозвучання Гімну України. Вхід вільний і відкритий для всього населення.
Ця ініціатива, яку просуває муніципалітет Барселос, має фінансування Національної програми Фонду притулку, міграції та інтеграції - FAMI 102 і спрямована на сприяння інтеграції української громади, яка прибула до нашої країни після вторгнення Росії на її територію.
Нагадаємо, що після початку цього войовничого конфлікту муніципалітет Барселос висловив солідарність з українськими громадянами, відкривши свої двері для близько трьохсот громадян біженців.
Серед проведених заходів виділяється інтеграція та моніторинг українців, які залишаються на території Барселони, у таких сферах, як охорона здоров'я, зайнятість та освіта.
Проект FAMI 102, до якого звернувся муніципалітет Барселос, є частиною цього контексту і має своєю основною метою інтеграцію української громади, соціальну згуртованість, рівні можливості та міжкультурність.
У цьому контексті варто згадати про створення Місцевого центру підтримки інтеграції мігрантів муніципалітету Барселуш, відкритого в січні 2023 року, і який працює в мерії, структурі, місія якої полягає у наданні підтримки в процесах прийому та інтеграції мігрантів, у таких сферах, як регуляризація статусу в Португалії, громадянство, возз'єднання сім'ї, житло, добровільне повернення, працевлаштування, охорона здоров'я та освіта, серед інших.

Capturaru2.JPG

BARCELOS PROMOVE “ENCONTRO DE UCRANIANOS” NO PRÓXIMO DOMINGO

Iniciativa de confraternização e cultura decorre no Parque da Cidade. Organização apela à presença dos barcelenses para estreitar laços de união

O Município de Barcelos promove, no próximo domingo, no Parque da Cidade, um “Encontro de Ucranianos” que pretende ser uma festa de confraternização e cultura para a qual também estão convidados todos os barcelenses.

Capturaru1 (2).JPG

O vasto programa preparado em articulação com a Associação “Somos Ucrânia”, e que vai decorrer a partir das 15h00, inclui a atuação do Grupo Classe Estrelinhas da Escola de Dança da Associação de Moradores da Quinta da Carreira; a interpretação de música ucraniana pelo Conservatório de Música de Barcelos: Vocal Ensemble, com a Prof. Oleksandra Stepanska; um momento musical por Nataliya Stepanska, com acompanhamento ao piano por Oleksandra Stepanska.

Após a intervenção das entidades oficiais, o programa de animação cultural prossegue com a atuação do grupo Rayvan, a declamação e um poema por Bikova Valentina, em homenagem à língua ucraniana, seguido da atuação do Grupo Partilha Magnífica, da Associação de Imigrantes da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

No recinto do Parque haverá um espaço dedicado à venda de produtos ucranianos e estarão patentes exposições de pintura e de fotografia de artistas ucranianos.

O Encontro termina com uma homenagem ao combatente ucraniano, através da declamação de um poema por Nina Petko, culminando com a audição do Hino ucraniano. A entrada é livre e aberta a toda a população.

Esta iniciativa, promovida pelo Município de Barcelos, conta com o financiamento do Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração - FAMI 102 e visa fomentar a integração da comunidade ucraniana que chegou ao nosso país, após a invasão russa do seu território.

Recorde-se que, após o início desse conflito bélico, o Município de Barcelos manifestou solidariedade para com os cidadãos ucranianos, abrindo as suas portas a cerca de trezentos cidadãos refugiados.

Das ações realizadas, destacam-se a integração e o acompanhamento dos ucranianos que permanecem no território barcelense, em áreas como a saúde, emprego e educação.

O Projeto FAMI 102 a que o Município de Barcelos se candidatou faz parte deste contexto e tem como principal objetivo a integração da comunidade ucraniana, a coesão social, a igualdade de oportunidades, e a interculturalidade.

Neste contexto, sublinhe-se a criação do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes do Município de Barcelos inaugurado em janeiro de 2023, e que funciona nos Paços do Concelho, estrutura que tem como missão prestar apoio nos processos de acolhimento e integração de migrantes, em áreas como a regularização do estatuto em Portugal, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, emprego, saúde e educação, entre outros.

Capturaru2.JPG

FAMALICÃO: CINEMA PARAÍSO DESPEDE-SE COM FILME-CONCERTO EM SESSÃO “ESPECIAL UCRÂNIA”

A edição deste ano do Cinema Paraíso termina este sábado, dia 2 de setembro, com uma sessão “Especial Ucrânia”, com a apresentação do filme-concerto “Terra” (1930), do cineasta ucraniano Aleksandr Dovzhenko.

O momento será protagonizado pelo duo instrumental MUAY, constituído por Hugo Ferreira e Nuno Sousa, e decorrerá no espaço exterior da Casa de Camilo, em Seide S. Miguel, a partir das 22h00.

Refira-se que esta sessão especial é uma atividade inserida no projeto “SER Ucrânia", financiado ao abrigo do Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 da União Europeia, com apoio Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a Casa das Artes de Famalicão / Teatro Narciso Ferreira.

O cinema ao ar livre do Cinema Paraíso realiza-se desde 1999, com organização do Cineclube de Joane em parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão e a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Conta também com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o Ministério da Administração Interna e a União Europeia como parceiros institucionais.

FAMALICÃO TEM NOVO MURAL INSPIRADO PELA COMUNIDADE UCRANIANA

Instalação artística desenvolvida no âmbito do projeto “SER Ucrânia”

Perto de três dezenas de cidadãos ucranianos plasmaram num mural no Parque de Sinçães, a forma como Vila Nova de Famalicão está a acolher os deslocados do país, em virtude do conflito bélico existente.

CapturarUCR.JPG

A intervenção, situada junto à entrada da Casa das Artes,  foi desenvolvida no âmbito do “ARTE’ID/Ucrânia”, promovido pelo Município de Famalicão em parceria com A Casa ao Lado, e tem como motivo ilustrações de girassóis, um importante símbolo floral associado à identidade da Ucrânia, tal como elementos artísticos que remetem para a ligação entre ambos os povos, numa ótica de florescimento e desenvolvimento de um futuro em conjunto.

A iniciativa insere-se no projeto “Ser Ucrânia – Serviço Especial aos Refugiados”, financiado pelo Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 da União Europeia.

Para além do mural, também está prevista, no âmbito do projeto, a dinamização de uma sessão de cinema “Especial Ucrânia” a 2 de setembro, na Casa de Camilo (Seide S. Miguel), inserida no âmbito do Cinema Paraíso; a montagem de uma exposição do trabalho fotográfico realizado ao longo do “ARTE’ID/Ucrânia”, que estará patente de 23 a 30 de setembro no Parque da Devesa; e a realização de um espetáculo comunitário orientado pela Ondamarela, com estreia marcada para o dia 16 de dezembro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

Refira-se que para a execução das iniciativas previstas, a autarquia conta com a colaboração de parceiros como o IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), A Casa ao Lado, Associação de Integração Multicultural (AIM), Ondamarela e Cineclube de Joane.

Arte'ID_Ucrania_ACasaAoLado (5).jpg

VIANENSE JOSÉ INÁCIO FARIA – DEPUTADO MUNICIPAL EM LISBOA PELO PARTIDO DA TERRA (MPT) – PRESENTE NA SESSÃO DE BOAS VINDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE KIEV, VITALI KLITSCHKO

339283596_1208742436474964_3212591965385631809_n.jpg

São de José Inácio Faria as seguintes palavras: “Momento muito emotivo nesta recepção ao Presidente da Câmara Municipal de Kiev, com um discurso muito comovente proferido por este herói ucraniano e que termina com um apelo ao reforço da ajuda do ocidente à Ucrânia.

Estamos com a Ucrânia e o seu corajoso povo até ao fim, até à vitória total e até à retirada sem condições do exército invasor.

Slava Ukraini!”

339272295_3025526301075725_7077090869032368496_n.jpg

GUIMARÃES: PRESIDENTE DA CÂMARA E SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO VISITAM EMPRESA UCRANIANA INSTALADA EM GUIMARÃES

O processo conducente à reinstalação de uma empresa ucraniana, especializada em artigos de luxo para senhora, em Guimarães, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, foi na tarde desta sexta-feira, 17 de março, elogiada pelo Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, como um exemplo de como a conjugação de esforços de várias entidades resolvem celeremente os problemas. Na visita à Love Lace, em que esteve também presente Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal, o governante ficou a conhecer os passos que foram dados para que fosse possível a empresa voltar a laborar, e agora em Guimarães.

visita_sec_estado_trabalho23_436_1_1024_2500.jpg

Após uma visita pelas instalações da empresa, acompanhada de explicações do seu responsável, Miguel Pimenta, seguiram-se as intervenções com Domingos Bragança, presidente da Câmara, a referir serem os imigrantes uma afirmação da nossa identidade solidária, mas também uma oportunidade, quer em termos demográficos quer em termos económicos. “Temos que pensar no melhor modo, integrado, de os incluir. Esta é uma realidade que veio para ficar, pelo que precisamos, por exemplo, de pensar numa escola que olhe para os filhos dos migrantes (refugiados de guerra e dos que escolhem Portugal para trabalhar e viver) e se readapte. O ensino multilingue terá que ser uma realidade, e o Município de Guimarães está disposto a trabalhar com os Ministérios da Educação e do Trabalho e Segurança Social para promover as parcerias necessárias para esse objetivo”, disse o edil. Domingos Bragança disse ainda que o papel das empresas no processo de instalação da Love Lace em Guimarães, bem como no acolhimento dos refugiados ucranianos em Guimarães, foi exemplar.

Miguel Fontes, Secretário de Estado do Trabalho, disse ter ficado feliz por ver que em Portugal se desenvolvem esforços conjuntos para a resolução dos problemas, apontando o caso de Guimarães como um exemplo bem-sucedido e exemplar. “Temos que fazer tudo para que estas pessoas se autonomizem e se integrem, pelo que a questão da língua é essencial. Temos que reforçar esta resposta formativa. A escola deve ser inclusiva e cosmopolita. Essa é a escola do futuro. Temos que começar já e agradeço o papel liderante da Câmara Municipal de Guimarães e do Instituo de Emprego e Formação Profissional”, referiu o governante. Miguel Fontes manifestou ainda a sua satisfação por ver que a medida do PRR, Compromisso de Emprego Sustentável, serviu para dar resposta à relocalização da Love Lace, permitindo condições de trabalho digno. O Secretário de Estado corroborou a ideia de Domingos Bragança, de que, num país carente de pessoas, o fluxo migratório a que assistimos é benéfico.

Paula Oliveira, vereadora da Ação Social, fez um pequeno resumo de todo o trabalho que o Município de Guimarães tem vindo a desenvolver no apoio aos refugiados, que data de 2015, aquando do fluxo migratório decorrente da guerra na Síria, e destacou o papel do Centro de Emprego, da Segurança Social e da Câmara Municipal no apoio dado à empresa ucraniana no processo de reinstalação, um processo multidisciplinar que foi também elogiado por Marta Mota Prego, da Divisão de Desenvolvimento Económico, trabalho que foi reconhecido por Miguel Pimenta, responsável da empresa em Guimarães, que agradeceu ao secretário de Estado e ao presidente da Câmara a visita às instalações.

BARCA SOLIDÁRIA UNIU CERCA DE 40 ARTISTAS

CERCA DE DOIS MIL EUROS ANGARIADOS PARA A SÍRIA E TURQUIA - BENS ALIMENTARES E MATERIAL MÉDICO PARA A UCRÂNIA

1938,24€ foi o valor angariado na iniciativa “Barca Solidária” que decorreu no passado domingo, em Ponte da Barca, e que juntou cerca de 40 artistas das mais variadas artes num evento de apoio à Ucrânia, Síria e Turquia. Para além do valor angariado, foram ainda doados bens alimentares não perecíveis e material de emergência médica que será encaminhado para a Ucrânia através da Comunidade de Ucranianos em Braga. O montante em dinheiro será depositado numa conta da Organização de ajuda humanitária “Médicos Sem Fronteiras” e destina-se às vitimas dos terramotos da Síria e Turquia.

IMG_4308.JPG

O Presidente da Câmara, Augusto Marinho, elogiou a iniciativa e a solidariedade dos barquenses: "Estamos muito orgulhosos de ver a nossa comunidade unida em torno desta causa, que se revela um exemplo do espírito de solidariedade e ajuda mútua que muito caracteriza os barquenses”. O autarca deixou ainda um agradecimento a “todos que animaram e a todos que contribuíram para minorar o sofrimento das populações atingidas pelas tragédias da guerra e dos terramotos”.

A iniciativa, organizada pelo Município de Ponte da  Barca e de alguns barquenses que se solidarizam, contou com uma grande adesão do público e surgiu em resposta à crise humanitária que se vive na Ucrânia, com milhares de pessoas deslocadas devido ao conflito armado que se arrasta há um ano, bem como para apoiar as vitimas dos terramotos da Síria e da Turquia.

Este evento solidário revelou-se um exemplo da capacidade mobilizadora da cultura e da arte em prol de causas nobres e um gesto de solidariedade que certamente fará a diferença na vida de muitas pessoas, que só foi possível graças ao envolvimento voluntário dos muitos artistas/bandas que estiveram presentes, para além da colaboração de várias associações, entidades e individualidades de Ponte da Barca.

a.JPG

a1.jpeg

a2.JPG

a4.jpeg

a7.JPG

a22.JPG

a34.JPG

IMG_1857.JPG

IMG_1881.JPG

IMG_1891.JPG

IMG_1906.JPG

IMG_1972.jpeg

IMG_1973.jpeg

IMG_1981.jpeg

IMG_4221.JPG

IMG_4244.JPG

IMG_4251.JPG

IMG_4253 (1).JPG

IMG_4285.JPG

IMG_4300.JPG

IMG_4302.JPG

IMG_4306.JPG

IMG_4310.jpeg

VILA VERDE RECEBE ESPETÁCULO DE “ARTE UCRÂNIANA”

Comemoração do Dia Internacional da Mulher, em Vila Verde

"Concerto Festivo" foi como Roman Babak, músico ucraniano, quis chamar ao espetáculo que ofereceu ontem à noite na Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela, em Vila Verde, para assinalar o Dia Internacional de Mulher.

330385241_3525485701060590_794231249022254719_n.jpg

A formação musical incluiu um músico russo e dois portugueses, que interpretaram músicas internacionais e temas tradicionais dos países do Leste europeu, perante uma plateia que juntou portugueses e ucranianos.

Roman Babak está a residir no concelho de Vila Verde com a sua mulher, a artista plástica Maria Zelenova, que inaugurou a exposição de fotografia e colagens, uma mostra que estará patente ao público na Biblioteca Municipal, até à próxima terça-feira, dia 14.

330388015_1067141494688998_3516844706367997815_n.jpg

CAMPANHA PARA A UCRÂNIA, SÍRIA E TURQUIA: “BARCA SOLIDÁRIA” COM DEZENAS DE GRUPOS E ARTISTAS

No próximo domingo, dia 12 de março, a Praça da República, em Ponte da Barca, será o palco principal de uma iniciativa de cariz humanitário, designada “Barca Solidária”.

A partir das 14 horas, mais de 40 grupos/ artistas vão percorrer as ruas de Ponte da Barca e passar pelos palcos instalados na Praça da República, numa jornada de solidariedade para com povos que estão a atravessar momentos particularmente difíceis e que, por isso, apelam ao nosso espírito de partilha.

A iniciativa tem em vista a recolha de bens alimentares não perecíveis e material de emergência médica a enviar para a Ucrânia e também a angariação de recursos financeiros a entregar à organização “Médicos sem Fronteiras”, para apoiar o seu trabalho na Síria, Turquia e Ucrânia.

A disponibilidade e o contributo generoso de grupos e artistas dos mais diversos géneros de expressão musical estão já garantidos, esperando-se, agora, que os Barquenses e o público em geral adiram em massa, transformando esta grande jornada solidária num evento memorável.

Ponte da Barca, terra de passagem, de partidas e de encontros, vai, mais uma vez, honrar os seus pergaminhos de antiga Terra da Nóbrega e enviar um abraço solidário e amigo a pessoas que estão extremamente necessitadas, seja em consequência da guerra na Ucrânia, seja por causa dos recentes terramotos na Síria e na Turquia.

334369428_753633412741469_5233469790817697872_n.png

“BARCA SOLIDÁRIA” COM DEZENAS DE GRUPOS E ARTISTAS

Campanha para a Ucrânia, Síria e Turquia

No próximo dia 12 de março, domingo, a Praça da República, em Ponte da Barca, será o palco principal de uma iniciativa de cariz humanitário, designada “Barca Solidária”.

334369428_753633412741469_5233469790817697872_n.png

A partir das 14 horas, mais de 40 grupos/ artistas vão percorrer as ruas de Ponte da Barca e passar pelos palcos instalados na Praça da República, numa jornada de solidariedade para com povos que estão a atravessar momentos particularmente difíceis e que, por isso, apelam ao nosso espírito de partilha.

A iniciativa tem em vista a recolha de bens alimentares não perecíveis e material de emergência médica a enviar para a Ucrânia e também a angariação de recursos financeiros a entregar à organização “Médicos sem Fronteiras”, para apoiar o seu trabalho na Síria, Turquia e Ucrânia.

A disponibilidade e o contributo generoso de grupos e artistas dos mais diversos géneros de expressão musical estão já garantidos, esperando-se, agora, que os Barquenses e o público em geral adiram em massa, transformando esta grande jornada solidária num evento memorável.

Ponte da Barca, terra de passagem, de partidas e de encontros, vai, mais uma vez, honrar os seus pergaminhos de antiga Terra da Nóbrega e enviar um abraço solidário e amigo a pessoas que estão extremamente necessitadas, seja em consequência da guerra na Ucrânia, seja por causa dos recentes terramotos na Síria e na Turquia.

331456153_526435246265355_7143945573174738712_n.jpg

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE EXPRESSA SOLIDARIEDADE AO POVO DA UCRÂNIA

A Assembleia Municipal de Esposende, na sessão ordinária de 28 de fevereiro, aprovou, por unanimidade, um voto de solidariedade para com o povo da Ucrânia, tendo cumprido um minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra.

Subscrito pelo grupo político do CDS/PP e do PPD/PSD, o voto de solidariedade lembra que “a 24 de fevereiro de 2022, a guerra regressava à Europa. Como das vezes anteriores, de forma cobarde, injusta e mentirosa”.

Assinala, ainda que “desde a primeira hora, que os esposendenses uniram-se na condenação da agressão bárbara da Federação da Rússia à Ucrânia, espelhado na moção de solidariedade ao povo da Ucrânia e no voto de protesto pela invasão, aprovados unanimemente na sessão da Assembleia Municipal de 25 de fevereiro de 2022”.

“Mas muito mais foi feito na nossa comunidade. Desde a Câmara Municipal e juntas de freguesia, passando pelas associações, empresas e instituições locais, até aos particulares, bens essenciais foram recolhidos e enviados, famílias foram acolhidas, empregos foram criados. Em resumo, todos os esposendenses foram ucranianos”, acrescenta a proposta aprovada por todo o plenário.

“Passou um ano desde que a Ucrânia foi forçada a defender os valores e liberdades que comunga connosco. O fim da guerra, infelizmente, parece estar ainda longe, mas próximo continuará a ser o nosso apoio para com o povo da Ucrânia”, refere, ainda, a proposta que sustenta o “voto de solidariedade para com o bravo povo da Ucrânia, volvido um ano desde a invasão bárbara de que foi alvo, cumprindo um minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra”.

Este voto de solidariedade, será transmitido ao povo ucraniano, bem como à comunidade Esposendense, de acordo com a deliberação aprovada.

imagem (002)cran.jpg

PONTE DE BARCA ORGANIZA ESPETÁCULO DE SOLIDARIEDADE

12 de março, Praça da República

Já temos mais de uma centena de artistas voluntários inscritos, para proporcionar um espetáculo solidário para com Ucrânia, Turquia e Síria.

De todas as idades e dos mais diversos géneros musicais disseram presente.

Será um dia de convívio e, sobretudo, de muita solidariedade para com aqueles que tanto necessitam e que tanto sofrem.

331456153_526435246265355_7143945573174738712_n.jpg

FAMALICÃO ASSINALA PRIMEIRO ANO DE GUERRA NA UCRÂNIA

Com o hastear da bandeira ucraniana nos Paços do Concelho

O Município de Vila Nova de Famalicão está a assinalar nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, o primeiro ano da guerra na Ucrânia, com o hastear simbólico da bandeira ucraniana no edifício dos Paços do Concelho.

DSC_8879.JPG

No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou com a notícia da invasão militar russa no leste da Ucrânia. Desde então, o município famalicense já acolheu perto de duas centenas de cidadãos ucranianos. São maioritariamente mulheres com um ou dois filhos e representam já uma das maiores comunidades estrangeiras no concelho.

Dos 197 cidadãos ucranianos que chegaram a Famalicão, 29 decidiram regressar à Ucrânia e à Polónia, 35 deslocaram-se para outros municípios e países e 133 decidiram permanecer no concelho famalicense.

A inserção profissional continua a ser uma prioridade - 32 cidadãos ucranianos já retomaram a atividade laboral – assim como as respostas ao nível do ensino para os mais novos – 28 crianças já regressaram às aulas e 17 foram inseridas em creches e instituições pré-primárias do concelho.

A aprendizagem e o reforço da língua portuguesa é também outra das preocupações ao nível do acolhimento e integração desta comunidade. A este nível a autarquia, através do Centro Qualifica de Famalicão, e a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, têm já proporcionado aulas de Português Língua de Acolhimento.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão tem disponível uma linha direta de apoio à comunidade ucraniana residente no concelho e aos ucranianos que cheguem a Famalicão por força do conflito militar, criando condições para lhes fazer chegar as medidas de apoio lançadas pelo município ao nível da solidariedade, acolhimento e integração.

Logo após o inicio do conflito militar, recorde-se que a autarquia anunciou a ativação com carácter de urgência de um vasto conjunto de respostas solidárias devidamente concertadas com as entidades representativas da Ucrânia, com a comunidade ucraniana residente em Famalicão e com o tecido institucional e cívico do território para uma resposta sólida e eficaz às reais necessidades desta comunidade.

A Câmara Municipal aprovou a alteração ao seu Código Regulamentar sobre Concessão de Apoios para dar uma resposta social imediata aos cidadãos ucranianos que cheguem ao concelho por força da ofensiva russa no país.

Toda esta ação está a ser coordenada e dinamizada pelo pelouro da Interculturalidade e Integração. A linha de apoio direta tem os números de telefone 932 018 305, 911 758 036 e 911 733 495 e o email ucrania@famalicao.pt.